Audit Tools: Arbejdspapirer

Den optimale revisionsstrategi
Den analytiske datamotor bag GoWiser AuditTool sikre den optimale revisionsstrategi, ved at analysere transaktionerne i bogholderiet.
Kolleger på kontor i en snak om arbejdspapirer
GoWiser bomærke

Standardiserede arbejdspapirer og dokumentation

En ensartet revisionstilgang, sikrer en langt større effektivitet for både de udførende revisorer og for reviewer.
Forskellen på måden forskellige teams reviderer på vil blive reduceret, hvilket gør hele processen mere effektiv og sikrer den røde tråd i revisionen.

Optimeret revisionsstrategi

Den analytiske datamotor bag GoWiser AuditTool sikre den optimale revisionsstrategi, ved at analysere transaktionerne i bogholderiet.

På baggrund af analysen tilpasses revisionshandlingerne til netop kundens bogholderi, og kan på forhånd udpege risikofyldte transaktioner.

Revision i fokus

For yngre revisorer, vil mange manuelle handlinger blive automatiseret og fjernet til fordel for mere spændende og reelle revisionshandlinger.

Meget af det tunge sorterings- og afstemningsarbejde i Excel fjernes, og det bliver langt nemmere og mere interessant, at udvælge og teste stikprøver.

Medarbejder gennemgår analyse

Øget indsigt

GoWisers arbejdspapirer og rapporter stiller en række analyser og oversigter til rådighed, som skaber en langt større indsigt i kunden bogholderi.

Dette gør at revisor kan koncentrere sig om revision og rådgivning, og gøre det med et øget kendskab til kunden.

Kontakt os