GoWiser Service Hub

En administrativ online service
GoWiser Service Hub, er en online service, hvor du nemt kan videregive nogle af de administrative opgaver omkring data og dannelse af arbejdspapirer og rapporter.
Medarbejdere kigger på GoWiser service hub
Image
Med GoWiser Service Hub uploader du blot de forskellige filer til Hub'en og vælger hvilket produkt der ønskes, hvorefter en konsulent bliver tildelt opgaven.

Dannelse af Audit Tool filer

Vi tilbyder at varetage opgaverne med dannelse af arbejdspapirer og andre rapporter. Dette består bl.a. i at lave opmapning, sortering og transformation af data, så de er indlæsningsklar.

Derudover håndterer vi dannelsen af filerne på vores egne serverer, således det ikke optager unødig tid på din computer.

Transformation af data

Filer med store mængder data, som er trukket ud af et andet system, kan ofte være usorteret og svært at behandle, eller i et u læsbart format som PDF eller lignende.

I Service Hub kan du blot uploade dit datasæt, og så transformere vi dataene til et sorteret og læsbart format.

GoWiser Service Hub giver dig mulighed for at kommunikere personligt med den ansvarlige konsulent, således vi sikrer en effektiv arbejdsgang og behandlingstid.
Kontakt os og hør mere