GoWiser Platformen

En online platform til revisorer
Vores platform giver revisorerne de bedste forudsætninger for at foretage rettidig og oplyst rådgivning på en værdiskabende og tidsbesparende platform.
Medarbejder arbejder med GoWiser platformen
GoWiser bomærke
Vores online platform er et effektivt og intuitivt værktøj der bygger bro mellem data, analyse, revision og rådgivning.

Integration

Platformen kan integreres med alle ERP-systemer, og samler, transformerer, standardiserer og modellerer data til videre analyse og revision.

Applikationer

Gennem platformen får revisor adgang til en række applikationer såsom revisionsværktøjer, rapportering, budget og forecast, konsolidering, dataanalyse mfl.

Samlet løsning

Gennem én samlet løsning sikres der synergi, transparens og rød tråd på tværs af jeres kunder.
GoWiser sikrer høj kvalitet og kontinuerlighed i jeres finansielle og dataanalytiske arbejde ved at sætte jeres manuelle og træge processer på autopilot. Vi sikrer fleksible og brugervenlige løsninger, der giver jer de bedste forudsætninger for at konkludere og træffe beslutninger.

Datasikkerhed

GoWiser platformen er bygget op om en række services som alle hostes i Azure's Cloud Eco-system, i ét samlet datacenter. Alle services er pakket ind i et virtuelt netværk, som beskyttes af vores authentication og authorisation system.

Høj sikkerhed

Høj stabilitet

Automatisk skalering

Funktionsadskillelse

Vi har udviklet et system til at håndtere brugernes individuelle adgange i platformen, som er en hybrid imellem et rollebaseret og teambaseret adgangsstyringssystem.

Dette system sikrer det nødvendige fleksibilitet og funktionsadskillelse.

Brugeroprettelse

Til at identificere brugerne i platformen, benytter vi os af Azure's B2C's PKCE og i browseren bruger vi MSAL.js 2.0 til at logge på med.

Vi tilbyder derfor single sign-on (SSO) via jeres eksisterende Azure tenant, hvilket betyder nem adgang via jeres eget arbejdslogin.

Medarbejder arbejder med GoWiser Service Hub

Direkte adgang til GoWiser Service Hub

GoWiser Service Hub, er en online service, der tilgås via platformen, hvor du nemt kan videregive de administrative opgaver omkring data og dannelse af arbejdspapirer og rapporter.
Læs mere